Pribatutasun-politika

Hitzaurre

Pribatutasun-politika hau garatzeko, kontuan hartu dira Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, bai eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua ere, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazioari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

Pribatutasun-politika honen helburua da datu pertsonalen titularrei jakinaraztea datu horiei buruzko informazioa biltzen ari direla, haien datuen tratamenduari buruzko alderdi espezifikoak, besteak beste, tratamenduen helburuak, dagozkion eskubideak gauzatzeko harremanetarako datuak, informazioa gordetzeko epeak eta segurtasun-neurriak, besteak beste.

Tratamenduaren arduraduna

Datuen babesari dagokionez, Erriberabeitiko Udala tratamenduaren arduraduntzat jo behar da, politika honetan identifikatutako fitxategiei/tratamenduei dagokienez, zehazki, datuen tratamenduen atalean.

Hona hemen webgune honen titularraren identifikazio-datuak:

Tratamenduaren arduraduna: Erriberabeitiko Udala

Posta-helbidea: Plaza San Martín Nº 1, 01213 Rivabellosa (Álava).

Helbide elektronikoa: arbaja.francisco@ayto.alava.net

Datuen tratamendua

Eskatzen diren datu pertsonalak, hala badagokio, datu horien titularrak (aurrerantzean, interesdunak) egindako eskaera identifikatzeko eta erantzuteko behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango. Informazio hori leial, zilegi eta garden tratatuko da, interesdunari dagokionez. Bestalde, datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira, eta geroago ez dira helburu horiekin bateraezina den moduan tratatuko.

Interesdun bakoitzarengandik jasotako datuak egokiak, egokiak eta ez gehiegizkoak izango dira kasu bakoitzari dagozkion helburuei dagokienez, eta behar den guztietan eguneratuko dira.

Datuen titularrari, bere datuak bildu aurretik, politika honetan araututako alderdi orokorren berri emango zaio, bere datuak tratatzeko berariazko baimen zehatza eta zalantzarik gabea eman ahal izan dezan, honako alderdi hauen arabera.

Tratamenduaren helburuak

Tratamendu bakoitza gauzatzeko helburu esplizituak datuak hartzeko bide bakoitzean (web-formularioak, paperezko formularioak, lokuzioak edo kartelak eta informazio-oharrak) sartutako informazio-klausuletan jasotzen dira.

Hala ere, interesdunaren datu pertsonalak erantzun eraginkor bat emateko eta erabiltzaileak egindako eskaerei erantzuteko baino ez dira erabiliko. Eskabide horiek titularrak datuak hartzeko erabiltzen duen aukerarekin, zerbitzuarekin, formularioarekin edo sistemarekin batera zehaztuko dira.

Legitimazio

Oro har, datu pertsonalak tratatu aurretik, Erriberabeitiko Udalak datu horien titularraren berariazko eta zalantzarik gabeko baimena lortzen du, informazioa biltzeko sistemetan baimen informaturako klausulak txertatuz.

Hala ere, interesdunaren baimenik behar ez bada, Erriberabeitiko Udalak babesten duen tratamenduaren oinarri legitimatzailea interesdunaren datuen tratamendua baimentzen edo exijitzen duen lege edo arau espezifiko bat egotea da.

Hartzaileak

Oro har, Erriberabeitiko Udalak ez dizkie datuak lagatzen edo komunikatzen hirugarren erakundeei, legez eskatutakoak izan ezik; hala ere, beharrezkoa izanez gero, datuen lagapen edo komunikazio horiek interesdunari jakinarazten zaizkio, datu pertsonalak biltzeko bide desberdinetan jasotako baimen informatuaren klausulen bidez.

Procedencia

Oro har, datu pertsonalak interesdunarengandik zuzenean jasotzen dira beti; hala ere, salbuespen jakin batzuetan, datuak interesduna ez den beste pertsona, erakunde edo zerbitzu batzuen bitartez jaso daitezke. Alde horretatik, informazioa biltzeko bideetan jasotako baimen informatuko klausulen bidez helaraziko zaio alderdi hori interesdunari, arrazoizko epe baten barruan, datuak lortu ondoren, eta gehienez ere hilabete barru.

Kontserbazio-epeak

Interesdunari bildutako informazioa gorde egingo da datu pertsonalak zein helburutarako bildu ziren, helburu hori betetzeko beharrezkoa den bitartean; horrela, behin helburua beteta, datuak ezereztu egingo dira. Ezerezte horren ondorioz, datuak blokeatu egingo dira, eta administrazio publikoen, epaileen eta auzitegien eskura baino ez dira gordeko, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko. Erantzukizun horiek preskribatzeko epean zehar, aipatutako epea bete ondoren, informazioa suntsitu egingo da.

Informazio gisa, jarraian, hainbat gairi buruzko informazioa gordetzeko legezko epeak jasotzen dira:

DOCUMENTO

PLAZO

REF.  LEGAL

Documentación de carácter laboral o relacionada con la seguridad social

4 años

Artículo 21 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

Documentación contable y fiscal a efectos mercantiles

6 años

Art. 30 Código Comercio

Documentación contable y fiscal a efectos fiscales

4 años

Artículos 66 a 70 Ley General Tributaria

Control de accesos a edificios

1 mes

Instrucción 1/1996 de la AEPD

Videovigilancia

1 mes

Instrucción 1/2006 de la AEPD

Ley Orgánica 4/1997

Nabigazio-datuak

Webgunearen bidez trata daitezkeen nabigazio-datuei dagokienez, araudiaren mende dauden datuak jasoz gero, gure webgunean argitaratutako Cookien Politika kontsultatzea gomendatzen da.

Interesdunen eskubideak

Datuen babesari buruzko araudiak eskubide batzuk ematen dizkie interesatuei edo datuen titularrei, webgunearen erabiltzaileei edo Erriberabeitiko Udalaren sare sozialen profilen erabiltzaileei. Hauek dira pertsona interesdunek dituzten eskubideak:

 • Datuetara iristeko eskubidea: bere datuak tratatzen ari diren jakiteko eskubidea, egiten ari den tratamenduaren helburua, kasuan kasuko datu-kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak, datuak gordetzeko epea eta datu horien jatorria.
 • Zuzenketa-eskubidea: datu pertsonal zehaztugabeak edo osatugabeak zuzentzeko eskubidea.
 • Datuak ezabatzeko eskubidea: datuak ezabatzeko eskubidea honako kasu hauetan:
  • Datuak jada ez direnean beharrezkoak bildu ziren xederako.
  • Horien titularrak baimena kentzen duenean.
  • Interesdunak tratamenduaren aurka egiten duenean.
  • Legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar direnean.
  • Datuak informazioaren gizarteko zerbitzu baten bidez lortu direnean, Datuak Babesteari buruzko Europako Erregelamenduaren 1. atala.
 • Aurka egiteko eskubidea: interesdunaren adostasunean oinarritutako tratamendu jakin bati aurka egiteko eskubidea.
 • Mugatzeko eskubidea: datuen tratamendua mugatzeko eskubidea, honako kasu hauetakoren bat gertatzen denean:
  • Interesdunak datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean, enpresari datu horien zehaztasuna egiaztatzeko aukera emango dion epe batean.
  • Tratamendua legez kontrakoa denean eta interesdunak datuak ezabatzearen aurka egiten duenean.
  • Enpresak datuak jada ez dituenean behar jaso ziren helburuetarako, baina interesdunak behar dituenean erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko.
  • Interesduna tratamenduaren aurka agertu denean, enpresaren arrazoi legitimoak interesdunaren arrazoien gainetik dauden egiaztatu bitartean.
 • Eramangarritasunerako eskubidea: datuak formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan lortzeko eskubidea, eta datuak tratamenduaren beste arduradun bati helaraztekoa, honako kasu hauetan:
  • Tratamendua baimenean oinarrituta badago.
  • Tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten denean.
 • Kontrol-agintaritza eskudunari erreklamazioa aurkezteko eskubidea.

Interesdunek aipatutako eskubideak baliatu ahal izango dituzte, Erriberabeitiko Udalera idatziz, Rivabellosako (Araba) San Martin plazako 1. zenbakira (01213) bidalita, eta Gaiaren lerroan adierazi beharko dute zein eskubide erabili nahi duten.

Ildo horretatik, Erriberabeitiko Udalak ahalik eta lasterren erantzungo dio eskaerari, datuak babesteari buruzko araudian aurreikusitako epeak kontuan hartuta.

Segurtasun

Erriberabeitiko Udalak hartutako segurtasun-neurriak DBEOren 32. artikuluan ezarritakoaren arabera eskatzen direnak dira. Alde horretatik, Erriberabeitiko Udalak, teknikaren egoera, aplikazio-kostuak eta tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak kontuan hartuta, bai eta pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako probabilitate- eta larritasun-arrisku aldakorrak ere, neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak ditu ezarrita, dagoen arriskuaren araberako segurtasun-maila bermatzeko.

Nolanahi ere, Erribera Behereko Udalak behar beste mekanismo ditu ezarrita:

 1. Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia iraunkorra bermatzea.
 2. Gertakari fisiko edo teknikoren bat gertatuz gero, datu pertsonalen eskuragarritasuna eta sarbidea azkar leheneratzea.
 3. Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien eraginkortasuna aldizka egiaztatzea, ebaluatzea eta baloratzea.
 4. Hala badagokio, datu pertsonalak seudonimizatzea eta zifratzea.

Gune segurua

Webgune honek "Let 's encrypt" segurtasun-ziurtagiria du, modu seguruan nabigatu dezazun.
URLaren ondoan ageri den giltzarrapoa sakatuz egiazta dezakezu haren baliozkotasuna, nabigatzailearen goiko aldean.

Datuen babesa

Webgune hau Informazioaren Segurtasunarekin eta Datuen Babesarekin konprometituta dago.PRODATOS

Lagundu hobetzen

Bete formularioa zure iradokizunak eta kexak jakinarazteko.

Herri komunean zer hobetua aurkitzen baduzu.